Articles, publications, reviews

Opinia radomskich krótkofalowców na temat anteny GXP-7

Antena GXP-7 jest anteną typu logarytmiczno – periodyczną – Yagi przeznaczoną do pracy w amatorskich pasmach 20, 15 i 10m. Składa się z 7 elementów, ma prostą konstrukcję, dzięki czemu jest łatwa w montażu i instalacji na maszcie. Antenę zainstalowaliśmy na nadbudówce maszynowni windy w bloku 10-ciopiętrowym na maszcie 6m. Antena znajduje się w prawym skrajnym położeniu na dachu. Dokładny opis usytuowania anteny jest konieczny, o czym wspomnę później. Prace instalacyjne anteny w powyższych warunkach zakończyliśmy w połowie listopada 2001r. i zaczęliśmy sprawdzać jej możliwości. Tak więc, tłumienie anteny tył-przód, które oscyluje w pobliżu 30dB zostało w pełni potwierdzone w nasłuchach i łącznościach ze stacjami DX-owymi. Przy nasłuchach i łącznościach ze stacjami europejskimi nie potwierdziliśmy tak dużego tłumienia. Były przypadki, że tłumienie anteny do tyłu wynosiło tylko 3dB. Jest to wytłumaczalne na gruncie teorii propagacji fal elektromagnetycznych. Porównanie osiągnięć anteny GXP-7 z anteną TH-7DX znajdującej się w odległości ok. 3km w linii prostej, zdecydowanie wypadło na korzyść anteny GXP-7. Antena TH-7DX zainstalowana jest na wysokości 20m nad ziemią, na wolno stojącym maszcie.

Z porównania powyższych anten można wysunąć następujące wnioski:
- wydaje się, że kąt promieniowania anteny GXP-7 jest mniejszy niż anteny TH-7DX. Jest to parametr związany nie tylko z anteną lecz i miejscem jej zainstalowania. W przypadku obu anten niezbędne wysokości ich instalacji były zachowane. Często mieliśmy do czynienia z sytuacją, że na antenie GXP-7 realizowaliśmy łączność, a na antenie TH-7DX było to niemożliwe.
były też sytuacje w których nie było zauważalnych różnic między porównywanymi antenami.
- były też i takie przypadki, że antena TH-7DX miała przewagę nad anteną GXP-7. Taka sytuacja występowała, gdy antena GXP-7 ustawiona była wzdłuż bloku, na którym była zainstalowana. W tym przypadku antena pracowała w warunkach, które nie są zalecane przez wykonawcę.
- miło nas zaskoczyła antena GXP-7 dając się zestroić (przy pomocy skrzynki antenowej) w pasmach 18 i 24MHz. Zysk w tych pasmach nie jest tak wysoki jak w pasmach podstawowych gdzie wynosi około 11 dBd, ale efekty pracy anteny, na tych pasmach były porównywalne z 3 elementową anteną na pasma WARC. Podsumowując powyższe uwagi stwierdzamy, że:
- kolega SP7WOL u którego zainstalowaliśmy antenę GXP-7 najszybciej dowoływał się do różnych stacji DX-owych mocą 100W.
Dotyczy to również pasm 18 i 24MHz.
- miejsce zainstalowania anteny jest szczególnie dobre (uprzywilejowane) uwaga ta dotyczy również innych anten instalowanych w tym miejscu na przestrzeni ostatnich 5 lat.
- powyższe spostrzeżenia wysnuliśmy analizując pracę kolegów: SP7EHD (TH7DX), SP7ITB (4-elementowa Yaga), SP7CDG (3-elementowa Yaga), SP7CDH (3-elementowa Yaga), SP7FBB (4-elementowa Delta), SP7SQM (2-elementowa Delta) w łącznościach ze stacjami pozaeuropejskimi.

Są to uwagi zebrane na gorąco z trzymiesięcznego okresu eksploatacji anteny GXP-7.

Nie są one zweryfikowane analitycznie poprzez analizę parametrów stosowanych anten, ich miejsca i warunków instalowania oraz osiąganych wyników pracy. Takie opracowanie wymaga dłuższego okresu czasu i nie dla wszystkich krótkofalowców może stanowić istotną informacje pomocną w podjęciu decyzji, co do rodzaju anteny, którą chcieliby posiadać.